Cimri Sultan Siyavuş

Kösedağ Savaşı ile otoritesini yitiren Türkiye Selçuklularının mirasçısı olduğunu iddia eden Karamanoğlu Mehmet Bey, 1277 yılında kuvvetleri ile Konya’yı zapt eder. 2. İzzettin Keykavus’un oğlu olduğunu iddia eden Alaaddin Siyavuş’u Selçuklu sultanı olarak tahta geçirir ve onun adına hutbe okutup para bastırır. 3. Gıyasettin Keyhüsrev ve vezir Fahrettin Ali İlhanlılarla anlaşarak Konya üzerine yürür. Böylece Siyavuş’un Konya’da otuz yedi gün süren saltanatı biter.

Cimri lakabıyla tanınan Alaaddin Siyavuş, kimine göre gerçekten Selçuklu sultanın oğludur. Kimine göre de Karamanoğlu Mehmet Bey’in oyununa alet olan biridir. Rivayete göre, tebdili kıyafetlerle kaçarken cimriliği nedeniyle kırmızı çizmelerini ayağından çıkarmaya kıyamaz ve bu sayede köylüler tarafından tanınarak yakalanır.

Siyavuş adına basılan gümüş sikkelere de Cimri sikkesi denir. Cimri sikkesinde harflerin çoğunda noktaların eksik olduğu, paranın bir yüzünde yazılı olan Ala al-dünya yazısında ise elif harfinin olmadığı söylenir.