Cimrilik Bir Hastalık Mı?

İkidunya.com’un bu haftaki set konusu cimri, haliyle her okurun aklına bir soru düşüyor cimrilik bir hastalık mıdır? Etraflıca düşünmek ve belki de iyi tahlil yapmak gerekiyor diye düşündük. Cimrilik nedir? Tutumlu ile cimri arasındaki fark nedir? ve daha bir çok soru sorurak cimrilik nedir anlamaya çalıştık.

Cimri kişinin bir paylaşımda bulunacağı zaman kendisinden sanki bir parça kopuyormuşçasına rahatsız olduğunu bir kayıp yaşayacağını düşünür. Kendinden başka kişilere yoğun bir güvensizlik hisseder. Para onun için en sağlam güvence ve her kapıyı açan kilit durumundadır. Toplumumuzda cimrilik ekonomik olarak algılansa da cimriliğin farklı boyutları da vardır. Duygusal cimrilik, sosyal cimrilik ve psikopatik cimrilik gibi. Psikopatik cimrilik en tehlikeli olandır. Çünkü burada cimri kişilik yapısının yanısıra zalimlik de vardır. Ekonomik güç edinmek için psikolojik baskılar ve şiddet uygulanabilir. Örneğin psikopatik cimrilik özelliklerine sahip bir iş adamı, çalışanlarının hakkını vermez.

Cimri ile tutumlu arasındaki farklar
Tutumlu insanlar güvende olma, emniyette olma ihtiyacı diğerlerine göre yüksek kişilerken, cimri insanlar güvensiz ve emniyetsiz hissetme eğiliminde kişiler olabilir.
Tutumluluk bilinç düzeyinde yaşanır. Tercih edilen bir davranış şekli ve tutumdur. Tutumlu olan kişide empati duygusu korunmaktadır. Diğer insanlara maddi manevi zarar vermekten sakınır. Ancak cimri olan kişi kendini aşırı önemser. Başka insanların çıkarları önemli değildir. Bir kişilik özelliği olarak farkındalık düzeyine ulaşmadan içselleştirilerek yaşanır. Empati duygusundan yoksundur.

Cimri insanlar sosyal ilişkilerinde de cimri midir?
Cimri insanlar, bu özelliklerini sosyal ilişkilerinde ve evliliklerinde reddetme eğilimindedirler. Cimriliği tutumluluk olarak yorumlayıp karşısındaki insanlarada bunu empoze etmeye çalışabilirler.
Daha uyumlu kişilik özelliklerinde; terapiler aracılığı ile bu direnç kırılabiliyor ve kişi çevresini rahatsız eden bu özellikleri hakkında içgörü kazanabiliyor.

Cimrilik bir ilişkinin bitme nedeni olabilir mi?

Cimriliğin şiddeti ve sıklığı bir ilişkinin hatta kişinin hayatındaki tüm sosyal ilişkilerin bitmesine bile neden olabilir. Özel ilişkilerde değer kavramı mevcuttur. Kadınlarda, erkeklerde birbirlerinden değer görmek, kendileri için fedakarlık yapılmasını ister. Cimri bir insanla evli olan ya da birlikte olan kişi zamanla kendisini değersiz hissetmeye başlar. Cimri kişi ilişkisine yeterli zaman ayırmayabilir. Hediye almaktan kaçınabilir yeterli sevgi gösteremeyebilir. Bu da ilişkiyi yıpratıp sonlanmasına neden olabilir.

Cimri insanlar sevgilerini gösterirken de cimri midir?

Cimrilik; çocukluktan gelen, öğrenme yoluyla artan bir takım tutum ve davranışların hayatlarına entegre edilmesiyle oluşur. Çift terapilerinde şikayetler genelde sevgi ve ilgi konusundadır. Bireye inildiğinde kişilik özellikleriyle alakalı problematikler olduğu açıkça görülür. Bireysel psikoloji kuramına göre, sosyal ilişkilerde yakınlık gösterme konusunda cimri olmanın sebebi kişinin kendi sevgisini ve ilgisini koruma altına alması ve paylaşmamasıdır. Yani cimrilik, kendini beğenmişlik ve diğer kişilere güvensizlik ile ilişkilidir.

Cimri olan kişiler, sevgilerini gösterirken de cimridir. Kontrolü elinden kaybetmek istemezler. Sevgi gösterirken bile hesap kitap yaparlar. Partnerlerinden yeteri kadar ilgi ve sevgi gördüklerinden emin olduktan sonra sevgi göstermek için harekete geçerler. Kendilerini aşırı önemsedikleri için sevişirken de kendi tatminlerini önemseyip, karşısındakini kötü hissettirebildikleri gibi bunu normal karşılayarak insanı çileden çıkarabilirler. Cimri insanlar kesinlikle bencil ve narsist kişilerdir.

Cimriler zengin midir?
Cimri kişiler, kendilerini güvensiz hissetme eğiliminde olduğu için, var olan paralarını da harcama konusunda isteksizdirler. Ellerinde olan parayı tuttukları için, maddi durumları da çoğunlukla iyidir. Onlar için parayı ihtiyaçlarına harcamak, muhtaçlara yardımda bulunmak çok zor bir olaydır. Sadece kendisine değil, yedi sülalesine yetecek maddi gücü olsa bile, az bir para kaybında sanki iflas etmiş ya da batmış gibi kendilerini kötü hissederler.

Cimri insanlara nasıl davranmalıyız?
Cimrilik sorunu olan kişileri fazla ve uygunsuz yüzleştirme, kişinin depresyon yaşamasına ya da öfke kontrol sorunlarına neden olabilir. İç görüyü arttıracak etkili iletişim şekli ile yaklaşmak uygun olacaktır. Bununla beraber kişinin paylaşmaya yönelik davranışları pekiştirilmeli, bu davranışların olumlu yanları kişiye fark ettirilmelidir. Dolayısıyla cimrilik sorunları olan kişilere kesinlikle farkındalıklarını yükseltmek için ayna tutulmalı, empati davranışı kazandırmaya çalışılmalıdır.