Gölgelerin Gücü Adına…

Dünya kendi etrafında dönerken bazen Güneş ve Ay aynı düzleme gelir. Böylece Ay, Güneş’le Dünya’nın arasına girerek Güneş’ten gelen ışığı keser ve gölgesi Dünya’ya düşer. Bu duruma Güneş Tutulması denir. Eski Mısırlılar’a göre Ay, Güneş’in ışığını habersizce alıp kullandığı için Yıldızlar Mahkemesi kurulmuş ve Ay’a gündüz görünmek yasaklanmış.

Bazen de Dünya, Ay ve Güneş arasına girer ve Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer. Bu duruma da Ay Tutulması denir. Şaman inanışlarına göre, tutulmalarda kötüruhlar Güneş ve Ay’ın etrafını sarmıştır ve karanlık, felaket getirecektir. Kötü ruhları kovmak için Ay tutulmasında ateşler yakılır, gürültü çıkarılır.