Yüzük Parmağı Gerçekleri

Orta parmaklarımız bükülüyken dış yüzeylerini karşılıklı olarak birbirine yapıştırdıktan sonra, yüzük parmağımızın iç yüzeylerini karşılıklı tepeden birleştirdiğimizde orta parmaklarımızı hareket ettirmeden yüzük parmaklarımız birbirinden ayrılmıyor. Aynı durum diğer parmaklarımız için geçerli değil. Orta parmak birleşikken, birbirine yapıştırdığımız işaret, serçe ya da başparmağımız kolaylıkla birbirinden ayrılırken yüzük parmaklarımız ayrılmıyor. Çinlilere göre;  orta parmağımız bizi, başparmağımız anne ve babamızı, işaret parmağımız kardeşlerimizi ve serçe parmağımız çocuklarımızı temsil ediyormuş. Hayatımızın bir döneminde anne, baba, kardeş ve çocuklarımızdan ayrılacağımız ancak eşimizle ömür boyu beraber olacağımız için birbirinden ayrılmayan dördüncü parmak da eşimizi temsil etmiş. Bu nedenle yüzük parmağı olarak bu parmak seçilmiş.

Peki, o zaman neden sol taraftaki parmak diye aklımıza bir soru takılırsa onun için de eski Romalılara ait şöyle bir rivayetimiz var:

Eski Romalılar, aşk damarı (vena amoris) adı verilen bir damarın sol elimizin dördüncü parmağından kalbe gittiğine inanmışlar. Nişanlılık döneminde yüzük alabilen varlıklı bir talip, yüzüğü gelin olacak kişinin dördüncü parmağına takıyormuş. Böylece sevdiği kişi, aşk damarının etrafında sürekli olarak onu simgeleyen bir şey taşımış oluyormuş.

Klasik alyansların halka olmalarının sebebini açıklayacak olursak bu konuda da eski Mısırlılar devreye giriyor. Onlar da dairenin veya halka şeklindeki cisimlerin, başlangıç ve bitiş noktalarının olmaması nedeni ile sonsuzluğu temsil ettiklerine inanmışlar.